LED heatsink performance

Verandering van oriëntatie

Optimal Thermal Solutions BV gebruikte 6SigmaET simulatiesoftware om te onderzoeken wat de invloed van de oriëntatie van een led-heatsink is op de thermische prestaties. De twee heatsinks werden onderzocht met gebruik van een geëxtrudeerde heatsink (ModuLED9980) en een pin fin heatsink (LPF11180-ZHE). De resultaten van de simulatie zijn vergeleken met de gemeten waarden. Hieruit kwam naar voren dat het maximale verschil tussen de test en simulatiedata 1,9 K of 5% is.

WP_OTS_LED_HS_Orientation

CS_OTS_LED_HS_Orientation

 

Terug naar Literatuur